Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden

Bliver du som mentor, rådgiver eller vejleder nogle gange usikker på, hvordan du giver den bedste rådgivning, når du møder mennesker med psykisk sygdom i dit arbejde? Kan du blive i tvivl om, hvordan du bedst motiverer eller stiller krav til personen? På Psykiatrivejlederuddannelsen får du kvalificeret din rådgiverrolle og samtidig lært at tage vare på dine egne grænser.

På Psykiatrivejlederuddannelsen får du indsigt i den nyeste viden og forskning om psykiske sygdomme. Vores undervisere er autoriserede psykologer og har stor erfaring med at rådgive borgere, som har og lever med psykisk sygdom. De oplever de udfordringer og dilemmaer, der berøres og løses på uddannelsen, helt tæt på i deres eget arbejde. Derfor kan de levere et højt vidensniveau og praksisnær undervisning, som giver dig den bedste forståelse for psykisk sygdom på både et teoretisk og praktisk plan.

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?
Efteruddannelsen er for dig, som møder voksne eller unge med psykisk sygdom i rådgivningssammenhæng. Det kan være som socialrådgiver, sagsbehandler, mentor, studievejleder, UU-vejleder eller lignende.

DET FÅR DU PÅ UDDANNELSEN
Ny viden om de mest udbredte psykiske sygdomme og tilstande.
Konkrete redskaber til den professionelle samtale med mennesker med psykisk sygdom.
Viden om, hvordan du bedst støtter og motiverer, og hvornår og i hvilken grad du kan stille krav.
Viden om, hvilken betydning den enkelte psykiske sygdom eller tilstand kan have for, at du kan nå dine rådgivningsmål.
Viden om hvordan du kan respektere både egne grænser og den psykisk sårbare persons grænser i rådgivningen.

DET KRÆVER VIDEN OG FORSTÅELSE, FØR DU KAN HANDLE
I Psykiatrifonden beskæftiger vi os med hvordan flere mennesker kan leve et godt liv i et samfund, som kræver mere og mere af os i vores privatliv og arbejdsliv. Vi lever i et samfund, hvor flere professionelle kommer i kontakt med mennesker, der har en psykisk sygdom i deres arbejde, og det kan give forskellige udfordringer. Mange bliver usikre på, hvordan de kan yde den bedste rådgivning og hjælpe bedst muligt, når de møder mennesker med psykisk sygdom i deres arbejde.

Vi ved, at det kræver viden og forståelse, før man kan handle, og derfor, mener vi, at viden om psykiske sygdomme og tilstande er et effektivt middel til at gøre dig mere sikker i din rolle som professionel. Uddannelsens mål er derfor at kvalificere dit arbejde, så det bliver lettere at nå målet med rådgivningen. Samtidig lærer du at tage vare på egne grænser i et arbejde, som kan være udfordrende.

Få mere at vide: Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.