Musikstartermentor

Mentor skal ved hjælp af Musikstarters mentorprogram og mentoruddannelse, kunne understøtte og afdække mentees musikalske og sociale læringsbehov, så mentee bliver mestringskompetent til at deltage i Musikstartercamps og andre sociale sammenhænge.

1. Mentor er en person over 18 år og skal kunne mestre mentees udfordringer på en lyttende og empatisk måde, så mentor ikke forfalder til dirigerende rådgivning i forhold til én særlig løsningsstil som ikke er mentees egen.

2: Mentor skal kunne bibeholde en empatisk personlig attitude, og ikke blive privat og tilkendegive uprofessionel sympati.

3: I forlængelse af 1 og 2 skal mentor kunne opbygge en tillidsskabende relation, hvor der er et ikke-dømmende rum for gensidig meningsudveksling.

Læs mere om musikstartmentor i Ungdomsringen  her.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.