Bliv mentor og støt nytilkomne kvinder

Vi søger mentorer til KVINFOs Mentornetværk, der arbejder med at gøre det lettere for nytilkomne kvinder, herunder indvandrer- eller flygtningekvinder, at finde vej ind på det danske arbejdsmarked og blive en integreret del af det danske samfund.

Hvem er vi

Vi er et netværk, hvor nytilkomne kvinder kan mødes med og knytte kontakter til kvinder, der er aktive indenfor alle områder i den danske hverdag. Er de to parter enige, indgår de i et mentorforløb som henholdsvis mentee og mentor. Afsættet for partnerskabet er, at mentor og mentee deler uddannelse, faglige baggrund, erhvervserfaring, interessefællesskab eller på baggrund af personlige ønsker.

Til at underbygge hvert enkel mentorforløb, laver vi introkurser til løsningsorienteret mentoring og ligeværdige roller. Derudover følger vi løbende mentorparrene og inviterer til netværksarrangementer.

Jobbeskrivelse

Som mentor er din primære rolle at støtte mentee i at løse den udfordring, mentee står i. For nogen er det sparring til CV og jobansøgning, for andre er det sparring, i forhold til hvilke muligheder der er på det danske arbejdsmarked. Derudover kan det handle om at støtte med at træne færdigheder i dansk. Fælles er, at du i gennemsnit skal have lyst til at:

  • Deltage i et personligt møde 2 timer én gang om måneden.
  • Bruge yderligere 2 timer om måneden på e-mails, sms eller telefonsamtaleralt efter, hvad der passer jer bedst.
  • Være tålmodig, hvis det af og til føles som om, der ikke sker fremskridt imentorforløbet. Udvikling er en proces. Der er derfor brug for tålmodighed ihele forløbet.
  • Minimum gennemfører 6 personlige møder i løbet af 4 til 12 måneder.

Hvorfor blive mentor?

I KVINFOs Mentornetværk gør du en reel forskel for ét andet menneske, ved at engagerer dig i lige netop hendes udfordringer.

Som mentor får du samtidig meget igen, fordi samarbejdet går begge veje, pga. mentor og mentees fælles faglig baggrund. Tidligere mentorer oplever bl.a., at det åbner for nye sider af dem selv og at det giver andre perspektiver på danske forhold, når man ser dem igennem nye øjne. Mentorerne fremhæver også de frugtbare diskussioner, de har, om deres fælles fag, og at kulturmødet giver mentor indsigt i en anden kultur.

Mere information

Vil du gerne vide mere, kan du på vores hjemmeside læse mere om mentornetværket, mentorrollen, netværksaktiviteter og introkurser https://mentor.kvinfo.dk/da/forside/

Source: Bliv mentor og støt nytilkomne kvinder – frivilligjob.dk

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.