Bliv mentor i ’Connect’ som starter op i Odense

Connect er et mentortilbud til unge etniske minoritetskvinder mellem 18-30 år, som har været nødsaget til helt eller delvist at bryde med kontakten til deres familie og/eller øvrige netværk. Mentortilbuddet har kørt siden 2007 og har veletablerede frivilliggrupper i både Aarhus og København. Nu er turen kommet til Fyn hvor vi søger engagerede mentorer til at starte vores første mentorforløb op.

For at blive mentor i projektet, er det vigtigt, at du er psykisk robust, ansvarsbevidst og kender dine egne grænser. Desuden forventer vi, at du binder dig til projektet i min. 1 år efter opstart i team.

Vi tilbyder professionel supervision og løbende efteruddannelse. Disse arrangementer foregår i København, og det forventes at du deltager, selvom du har bopæl i Odense og omegn.

Du skal regne med at bruge min. 10-12 timer om måneden på kontakt til kvinden, du bliver mentor for og på mødeaktiviteter.  Mentorarbejdet foregår i tæt samarbejde med en medmentor som mødes med mentee hver anden uge, således kvinden har kontakt til en mentor hver uge. Hvert møde er beregnet til ca. 3 timer og kan bl.a. være en gåtur, cafebesøg, hjælp til uddannelse og bolig eller noget helt tredje.

Hvis du er interesseret, så send en motiveret ansøgning på max 1 side. Husk at skrive dine kontaktoplysninger.

Du kan finde flere informationer om Ungdommens Røde Kors og projektet på www.urk.dk/connect 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.