Bliv mentor for en ung i Odsherred

Siden 2011 har Odsherred Kommune haft et mentorkorps bestående af voksne, som ulønnet og frivilligt har været ressourcepersoner for unge mellem 14 og 23 år. Ordningen har fungeret rigtig godt med en halv snes mentorer, men nu er alle i gang med mentorforløb og der er behov for at udvide med yderligere mentorer, så endnu flere unge kan få gavn af en voksen ressourceperson.

Lytte og støtte

– En mentor er en helt almindelig voksen, som har tiden, lysten og interessen til at være en voksen-ressource, som kan støtte en ung i valget og gennemførelse af en ungdomsuddannelse, siger Katrine Bombæk Jakobsen, der er koordinator for mentorkorpset i Ungeenheden.

Hun understreger, at der absolut ikke er nogen krav om, at vedkommende voksne skal have været vant til at arbejde med unge eller selv være lærer eller pædagog. Mentorkorpset er sammensat af voksne i forskellige aldre, begge køn og med forskellige erfaringer og uddannelsesmæssig baggrund. Mange i den nuværende gruppe er efterlønnere eller pensionister, men også mentorer i job og yngre mentorer er meget velkomne. Det eneste formelle krav er at der indhentes børneattest og selvfølgeligt at denne er uden anmærkninger.

– Det handler ikke om at skulle vide en masse eller beslutte for den unge, men om at lytte og kunne støtte den unge. Det er unge, som typisk ikke har andre voksne ressourcepersoner at gå til eller som ikke kan få samme støtte hjemmefra, som vil kunne have glæde af en mentor. Ordningen baserer sig typisk på cirka 10 timers kontakt om måneden, og ordningen fungerer, så længe den unge og mentoren kan se en mening heri, og det kan være fra måneder til flere år, siger Katrine Bombæk Jakobsen.

Supervision og kursus

Der er ingen økonomisk eller andre forpligtigelser forbundet med at være mentor, og som oftest møder mentor og den unge på ”neutral grund”, så man behøver ikke stille sit hjem og privatliv til rådighed, ligesom den unge heller ikke behøver invitere mentor hjem. Det kan være, kontakten foregår på en café, et sted i byen, på en spadseretur eller andre steder, som man nu aftaler. Det er vigtigt for mentoren, at han eller hun kan optræde med fortrolighed, tillid og tavshedspligt. En mentor er ikke en erstatning for en støtte- og kontaktperson eller anden foranstaltning og mentoren og den unge aftaler selv, hvad det konkret er, den unge skal støttes i.

Når mentorerne er fundet, og der er foretaget et match mellem mentor og ung, tilbyder Ungeenheden møde med supervision hver anden måned og et kursusforløb for de nye mentorer.

En glæde at hjælpe

Gitte er en af de nuværende mentorer.

– Jeg har været mentor gennem fire år. Jeg har været ansat i det private og har arbejdet med unge tidligere og fik lyst til at være mentor, men jeg er hverken pædagog eller lærer. Jeg har været mentor for en pige, der var flyttet for sig selv, og som havde lidt svært ved at finde ud af, hvad hun ville og kunne. Hun kom på VUC og læser i dag til social- og sundhedsassistent og er flyveværdig, og hun har praktiseret at være en mønsterbryder. Det er vigtigt, at man er mentor på den unges præmisser og ikke sine egne.

– Jeg har fx været med til at hente og køre hende til eksamen, fordi hun ønskede det og prøvet at opmuntre, når der var behov for det. Det er også rigtig vigtigt, at vi får professionel sparring og supervision, fordi man godt kan komme i tvivl undervejs. Det har givet mig selv en stor glæde at kunne hjælpe et ungt menneske og se, at der sker noget, og jeg vil anbefale andre, der har lyst, til at høre mere om at være mentor, siger Gitte.

Kilde: Odsherred Kommune – Borger – Bliv mentor for en ung i Odsherred

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.