Bliv mentor for en flygtning i Roskilde

Hosna er flygtning fra Iran og er i gang med uddannelse. Hun har haft Kirsten som mentor gennem det sidste år. Kirsten er tidligere ergoterapeut og hun mødes med Hosna på biblioteket når der opstår konkrete behov i forhold til uddannelse, jobsøgning eller andre forhold.

Har du lyst til at være med i MentorNet Roskilde og blive et lyspunkt i en flygtnings liv? MentorNet matcher mentorer og yngre flygtninge, som ønsker hjælp til dansk, starte uddannelse og få arbejde. Vi har altid brug for flere mentorer.

MentorNet Roskilde, er ligesom Frivilliggruppen under Dansk Flygtningehjælp. Vores mentees er yngre flygtninge, som kan gøre sig forståeligt på dansk, og som har et ønske om at komme i gang med uddannelse eller arbejde.

Kontakt os gerne på mentornetroskilde snabela gmail.com  hvis du har mod på at blive mentor for en yngre flygtning.

Du kan også klikke ind på MentorNets Facebookside her

Hosna og Kirsten træffer aftale om næste møde…

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.