Bliv frivillig mentor – Young Connect

Vil du være med til at gøre en forskel for udsatte unge og samtidig fremme dine pædagogiske og sociale kompetencer? Vil du være en del af et team af motiverede og kompetente frivillige, som alle har hjertet på rette sted? Young Connect henvender sig til nuværende og tidligere anbragte unge i alderen 14-30 år, der kan profitere af en støtte fra ressourcestærke frivillige som en forberedelse til det selvstændige voksenliv.

Vi søger frivillige mentorer, der:

 • ønsker at arbejde med sårbare unge
 • mestrer en tillidsbaseret og tæt relation
 • er mindst 23 år
 • kan stå til rådighed 2½ time om ugen
 • har et reelt ønske om at følge den unge min. et år
 • er vedholdende, omstillingsparat og har pondus
 • ikke skilter med politiske og religiøse holdninger
 • er bosiddende i Odense, Nyborg, Nordfyns, Århus eller Syddjurs kommune

Vi tilbyder dig som frivillig mentor

 • kompetencegivende erfaring med frivilligt socialt arbejde, som du kan føje til dit CV
 • ekstern gruppesupervision
 • temamøder med de andre frivillige
 • udtalelse efter endt mentorforløb
 • mulighed for deltagelse på relevante fagkurser

I mindre omfang søger vi desuden mentorfamilier

Du og din familie skal have lyst til at åbne jeres hjem for den unge to gange om måneden, hvor det skal være samværet med jer, der er i centrum. I kan sagtens være sammen om de daglige pligter, der er i en familie, som at lave mad sammen eller lufte hunden. Eller I kan gå en tur, spille et spil eller lave en anden aktivitet sammen. Måske du har en hobby du kan invitere den unge med til? De unge er alle unikke, skønne mennesker, men fælles for dem er, at de savner et frirum, hvor de kan spejle sig i og observere, hvordan en normal familie fungerer.

I skal ikke gøre det store halløj ud af det, men kunne tilbyde nærvær og tid.

Vi forventer, at I er med på mindst at kunne forpligte jer to år. Det er en frivillig ordning, så både den unge og I skal sige ja til hinanden. I får ikke betaling, men vi dækker transportudgifter til kurser og et mindre beløb til forplejning.

I skal være bosiddende i én af disse kommuner: Odense, Nyborg, Nordfyn, Aarhus eller Syddjurs.

I skal have hjemmeboende børn, alderen er ikke afgørende.

Source: Bliv frivillig mentor – Young Connect

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.