Bliv aktivitetsleder for mentorforløb – Støt børnefamilier og unge med diabetes 

Vil du bruge dine evner konstruktivt som aktivitetsleder for lærerige og udviklende mentorforløb? Har du lyst til at gøre en forskel for unge med diabetes og deres forældre? Diabetesforeningen søger frivillige aktivitetsledere.

Diabetesforeningen tilbyder mentorordninger til unge med diabetes og til forældre med et barn med diabetes. Ordningen er baseret på, at frivillige mentorer stiller egne erfaringer fra et liv med diabetes til rådighed for at hjælpe andre til en bedre hverdag med diabetes.

Vi ønsker at udbrede vores igangværende og succesfulde mentorordningerne yderligere og søger derfor flere frivillige aktivitetsledere rundt om i landet. Som aktivitetsleder står du for at igangsætte og understøtte online og/eller fysiske mentorforløb.

Du behøver ikke selv at have type 1-diabetes, men det er en fordel, hvis du har forståelse for livet med diabetes.

Dine opgaver som frivillig aktivitetsleder:

 • Samtaler og matching af mentor og mentee
 • Facilitering af den første og den afsluttende samtale i mentorforløb
 • Kontaktperson for mentorerne undervejs i forløbet
 • Samarbejde med øvrige frivillige i mentorordningen og med ansatte i Diabetesforeningen og diabetesambulatoriet.

Som frivillig aktivitetsleder får du:

 • Mulighed for at gøre en reel forskel for unge og børnefamilier med diabetes
 • Chance for at styrke og anvende dine planlægnings- og formidlingsevner
 • Introkursus, som klæder dig på til opgaven og løbende sparring undervejs
 • Fællesskab med andre frivillige, der brænder for sagen.

Vi søger dig, der:

 • Er klar til at engagere dig som frivillig aktivitetsleder i minimum ét år
 • Kan afsætte ca. 3-4 timer ugentligt
 • Er empatisk og respektfuld
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og samarbejdsorienteret.

For mere viden?

Du kan læse mere om mentorordningerne på https://frivillig.diabetes.dk/mentor.aspx

Diabetesforeningen søger også flere frivillige mentorer, der er unge med diabetes i alderen 18-30 år eller forældre til et barn med diabetes.

Frivilligjob: Bliv aktivitetsleder for mentorforløb – Støt børnefamilier og unge med diabetes – frivilligjob.dk

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.