Bilka og Ikea hjælper flygtninge i arbejde for at tage et socialt ansvar

Virksomheder roser Aarhus Kommune for samarbejde om flygtninge. De skal hurtigt på arbejdsmarkedet, mener beskæftigelsesrådmanden.

I dag begynder en 30-årig flygtning fra Syrien som fastansat i kundeserviceafdelingen i Ikea i Aarhus. Og i april fik en af hans landsmænd job i Bilka i Tilst. Begge var ivrige efter at lære dansk og gjorde en så god figur, da de var i praktik hos de to virksomheder som led i deres treårige integrationsperiode, at de fik fastansættelser.

Sådan går det for flere af de flygtninge, som ender i Aarhus. Og en opgørelse fra Aarhus Kommune viser, at sammenlignet med landsgennemsnittet er en større andel flygtninge i Aarhus i beskæftigelse – job, uddannelse og selvforsørgelse – når integrationsperioden er slut.

Ikea har haft to hold med i alt ni flygtninge i praktik, fortæller HR-manager Dorte S. Simonsen.

FLYGTNINGE I JOB

Aarhus skiller sig ud

  • Så stor en andel flygtninge var i beskæftigelse (job, uddannelse, selvforsørgelse) en måned efter at have afsluttet den treårige integrationsperiode i 2. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.
  • Aarhus: 44,2 pct.
  • Hele landet: 35 pct.
  • Efter afsluttet integrations- periode i 2. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

En måned efter:

  • Aarhus: 50,5 pct.
  • Hele landet: 34,9 pct.

12 måneder efter:

  • Aarhus: 47,8 pct.
  • Hele landet: 37,2 pct.

Kilde: Aarhus Kommune

»Vi forsøger at være så mangfoldige som muligt og afspejle det samfund, vi lever i. Det ligger i vores værdier, og hvis ikke vi skal tabe den her ”generation” af flygtninge, er vi alle nødt til at tage et ansvar,« lyder hendes begrundelse for at åbne dørene for flygtninge.

Hos Bilka er det sociale ansvar også sektionschef Jarl Lindets forklaring på, at supermarkedet hjælper flygtninge og i øjeblikket har 10 i praktik, hvor de er tilknyttet afdelinger i tre timer og senere på dagen får danskundervisning, da sproget er afgørende for Bilka. Praktikopholdene er en investering.

»Vi er i servicefag, hvor det er sværere at skaffe medarbejdere på sigt, og flygtningene er nogle af dem, vi måske kan bruge,« siger chefen, der oplever udfordringer med flygtninges kompetencer, og at nogle hurtigt sygemelder sig.

Hjælper med udfordringer

Både fra Bilka og Ikea lyder der stor ros til Aarhus Kommunes indsats for at få byens flygtninge i arbejde.

»Dem, vi har kontrakt med på rådhuset, er meget forstående over for udfordringerne, og hvad enkelte borger kunne tænke sig. Man klæder borgerne ordentlig på,« konstaterer Jarl Lindet, der mener, at det kan være årsagen til, at Aarhus skiller sig ud i statistikkerne.

Dorte S. Simonsen ved ikke, hvordan det foregår i andre kommuner, men fremhæver også Ikeas gode samarbejde med kommunen.

»Det har været rigtigt godt, fordi vi har en supergod konsulent hos kommunen. Han har været fantastisk til at få det til at fungere.«

Under integrationsprogrammet skal flygtninge blive boende i kommunen. Her skal de bl.a. lære dansk og i praktik i virksomheder. Derudover har Aarhus haft et specielt 13 ugers introforløb, hvor flygtninge gik igennem almen demokratiforståelse og blev undervist i borgernære ting som Nemid m.m. Det har kunnet mærkes i Bilka, fortæller Jarl Lindet, mens Dorte S. Simonsen mener, at det må give flygtninge et bedre afsæt i virksomhederne og en større chance for succes.

Sig ”mælk”, og find mælken

Derfor ærgrer det Frederik Bøcher, afdelingsleder i Integrationsnet, som har stået for integrationsprogrammet for hovedparten af flygtningene, at kommunen nu er gået væk fra denne tankegang.

»Men det er også sundt at prøve nyt for at se, om det virker bedre. Vi gør det godt, og hvorvidt den fremtidige indsats er lige så god, må vi se om nogle år,« siger lederen, der tilføjer, at ændringen skyldes lovgivning og betyder, at indsatsen bliver mere jobrettet fra starten af.

Aarhus er bedst til at få flygtninge i arbejde

Netop en hurtig kobling til arbejdsmarkedet fremhæver social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom (SF) som kommunens fokus.

»Vi har ændret tænkningen, så det ikke først hedder dansk, sundhed og job, til at det hedder job med det samme,« siger han og påpeger, at sprogundervisningen er rykket ud på virksomhederne.

»Så man kan lære at sige mælk om formiddagen, og gå ned og hjælpe med at finde mælken i butikken om eftermiddagen.«

Kilde: Bilka og Ikea hjælper flygtninge i arbejde for at tage et socialt ansvar – Erhverv – Aarhus

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.