Beskæftigelsesudvalgets har åbnet samråd om socialøkonomiske virksomheder d. 03-02-2016

Beskæftigelsesudvalgets har åbnet samråd om socialøkonomiske virksomheder d. 03-02-2016

Udvalget har bl.a. bedt ministeren redegøre for
–  baggrunden for, at regeringen har besluttet at fjerne muligheden for, at socialøkonomiske virksomheder kan fravige rimelighedskravet?  – hvordan regeringen fortsat vil sikre, at førtidspensionister har mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder?
• om ministeren finder, at regeringens beslutning om at fjerne muligheden for at socialøkonomiske virksomheder kan fravige rimelighedskravet vil gøre det danske arbejdsmarked mere eller mindre rummeligt?
• hvorvidt – og i givet fald hvordan – regeringen ønsker at skabe et rummeligt arbejdsmarked, der sikrer at flere mennesker har mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet?
• sin holdning til, at livskvaliteten bliver forringet for mange førtidspensionister, der efter ministerens nye bekendtgørelse ikke længere kan få dispensation til at arbejde i socialøkonomiske virksomheder, der er non-profit-foretagender med et socialt sigte?
• om ministeren kan garantere, at de førtidspensionister, der efter ministerens beslutning fremover ikke får lov til at arbejde i socialøkonomiske virksomheder, vil få et andet job med arbejdsopgaver og arbejdstimer, der er afpasset efter deres formåen?
• hvilke konkrete initiativer ministeren vil tage for at få mange flere arbejdsgivere til at leve op til deres sociale ansvar og ansætte medborgere med psykiske, sociale eller fysiske problemer?

Beskæftigelsesudvalgets samrådsspørgsmål Ø-AB er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen(S), og samrådsspørgsmål AC-AE er stillet efter ønske fra Karsten Hønge (SF).

Kilde: Facebook

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.