Beskæftigelsesrådgiver og mentor – Forsvaret – Jobzonen

Sammenhængen mellem veteraners ønsker og behov og arbejdsmarkedssystemets tilbud skal styrkes, og dette er målet i et tidsbegrænset projekt, du måske vil være en del af. Stillingen er på fuld tid (37 timer), er tidsbegrænset til den 31. december 2017 og geografisk placeret i Høvelte på Garderkasernen.

Rehabiliterings- og rådgivningsafdelingen er en afdeling i Veterancentret. Vores opgaveløsning knytter sig til rehabilitering og rådgivning af medarbejdere ansat i eller tidligere ansat i Forsvaret. Vi er organiseret i en decentral struktur centreret i Ringsted, Høvelte, Slagelse, Fredericia, Holstebro og Aalborg. Veterancentret støtter veteraner og pårørende før, under og efter en udsendelse gennem en helhedsorienteret indsats. Vi sikrer en korrekt, hurtig og effektiv indsats overfor veteraner og pårørende og vil sikre en fortsat udvikling af indsatsen overfor veteraner gennem løbende videnindsamling og en fortsat udvikling af området.

 

Kilde: Beskæftigelsesrådgiver og mentor – Forsvaret – Jobzonen

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.