Behov for bindeled mellem indsatser

Behov for bindeled mellem indsatserI 2013 påpegede det regeringsnedsatte psykiatriudvalg, at manglende sammenhæng i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom er en central samfundsmæssig udfordring, og det er denne tråd, der samles op i den nye rapport fra SIF.

I 2013 påpegede det regeringsnedsatte psykiatriudvalg, at manglende sammenhæng i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom er en central samfundsmæssig udfordring, og det er denne tråd, der samles op i den nye rapport fra SIF.

Rapporten understreger en problemstilling, der har været på dagsordenen gennem en længere periode – nemlig at det er vanskeligt for personer med en psykisk sygdom at navigere rundt i de forskellige kommunale og regionale kontakter. Problemet ligger dog ikke nødvendigvis inden for de enkelte sektorer, men derimod i samarbejdet og koordinationen mellem dem. Her fremhæver rapporten et behov for en fast kontaktperson, der kan agere bindeled på tværs af sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet og vise vejen i et system, der for mange er uoverskueligt.

”Tit føles det, som om man er blevet smidt ind i en mørk bil og så bare er kørt et eller andet sted. Og så er du blevet smidt af, og du har ikke GPS, du har ikke noget som helst, så må du bare se, om du kan finde vej. Sådan har det virkelig føltes. […] Jeg synes virkelig, det er en jungle” (Citat fra rapporten. Sidsel, 25 år).

Størstedelen af interviewpersonerne oplever, at den manglende kommunikation og koordination på tværs af sektorer betyder, at de ofte må genfortælle deres historie og gøre rede for, hvilke forløb de har været igennem, og hvad der sker hos den enkelte fagperson. Dette kan give dem en følelse af ”at starte forfra hver gang”, hvilket gør vejen tilbage til en meningsfuld tilværelse med arbejde eller uddannelse til en tornet sti.

Rapporten fremhæver dog også et nyt, eksistentielt aspekt, som er med til at understrege, at sammenhæng handler om mere end blot koordination på tværs og glidende overgange i indsatserne for mennesker med en psykisk sygdom. Det eksistentielle aspekt knytter sig til en oplevelse af at have betydning og nytteværdi, hvilket er en stærkt motiverende faktor for selv at gøre en indsats for at få det bedre. At blive mødt med accept, anerkendelse og lydhørhed fra kontakter i systemet er helt centrale elementer i denne sammenhæng.

Fra ord til handling

I Sherpa genkender vi de udfordringer, som rapporten fremhæver. Vores erfaring er netop, at et fokus på en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af sektorer og fagområder, hvor borgeren hele tiden føler ejerskab til processen, er afgørende for at komme videre.

Vi håber derfor, at rapportens pointer inddrages i de igangværende regeringsarbejder med at skabe sammenhæng i den offentlige sektor – ikke mindst når Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen fremlægger sine anbefalinger senere på året.

Næste skridt er, at den viden, som rapporten bringer til området, også bliver omsat til praksis. Det er nemlig helt centralt for, at flere sygemeldte eller ledige med en psykisk sygdom vender tilbage til en meningsfuld hverdag med familie, venner og arbejde eller uddannelse.

Fakta om rapporten:

Rapporten Sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser er udarbejdet som en del af analysegrundlaget til Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som her i 2017 skal komme med anbefalinger til, hvordan indsatserne på tværs af kommuner og regioner bliver mere sammenhængende og borgernære.

Rapporten er både baseret på analyser af 16 udvalgte sammenhængsprojekter og individuelle interview med 15 personer med længerevarende psykisk sygdom.

Du kan læse rapporten her

Kilde: Nyhedsbrev april 2017

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.