Behov for åbenhed om ministeriernes puljemidler | Kristeligt Dagblad

Alle ministerier bør have åbne lister, hvor alle puljer fremgår, og hvis man af saglige grunde ønsker at afgrænse en pulje til særlige ansøgergrupper, bør der foreligge en klar begrundelse herfor, skriver debattør.

Statslige puljer har altid kunnet drive frivillige ledere til stress og vanvid. Ikke mindst inden for det sociale område har puljeadministrationen i mange år været under al kritik med korte ansøgningsfrister og forsinkede svar på tilsagn og afslag.Nu viser det sig så, at hele den statslige puljeadministration er en kaotisk og uigennemskuelig jungle. Eller snarere skulle man måske sammenligne ministeriernes puljeadministration med et isbjerg, hvor kun toppen er synlig, medens der under vandet findes en lang række puljer, som aldrig kommer op til havets overflade.

Kilde: Behov for åbenhed om ministeriernes puljemidler | Kristeligt Dagblad

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.