Relationer i bevægelse

RELATIONER I BEVÆGELSE er et metodeudviklende projekt der søger at skabe bæredygtige relationer 

Formålet med projektet er, at flere psykisk sårbare gennem deltagelse i frivilligt foreningsliv fremmer recovery og egen livsmestring. 

Med baggrund i designtænkning vil projektet i samarbejde med en gruppe psykisk sårbare udvikle metoder, der understøtter muligheder for, at de bliver inkluderet i frivillige fællesskaber i Silkeborg Kommune.  

Gennem eksperimenter, udviklet af deltagerne og i samarbejde med en række frivillige foreninger, vil projektet skabe lærende fællesskaber baseret på mulighederne for, at de psykisk sårbare kan genvinde magten og kontrollen over eget liv. 

Vil du vide mere klik videre til projektbeskrivelse og forandringsteorien

I undermenuen ligger   uddannelsesforøbet i peer-mentor uddannelsen og beskrivelse af krumtappen i projektet – dialogmøderne.

Frivilligcenter Silkeborg er projektholder i et partnerskab med DGImidtjylland, Peer-netværket Danmark, konsulenthuset Cubion og Mentorland.

Projektet støttes af Velux Fonden