Arbejde er ikke vejen til lykke | Information

Arbejde er ikke forudsætningen for et godt og indholdsrigt socialt liv. Det kommer derimod jævnligt i konflikt med vores sociale liv, fordi det tager tid og ressourcer fra mange af de andre ting, vi også opfatter som vigtige. Og bl.a. derfor er arbejde medvirkende til at gøre os stressede og forjagede i hverdagen. Dette bekræftes i særlig grad af, at arbejde udgør den største sociale og trivselsmæssige begrænsning for de personer, der i forvejen ikke har et ret stort overskud at gøre godt med pga. dårligt helbred. 

Det betyder ikke, at arbejde er uden betydning. Arbejde er for langt de fleste en afgørende kilde til en indtægt. En indtægt, vi ikke uden videre kan eller vil undvære. Blandt andet derfor, ville de færreste helt vælge arbejdet fra. Arbejde er altså ikke entydigt skidt, ligesom fravær af arbejde ikke er entydigt godt. Arbejdsløshed er for de fleste mennesker en helt ufrivillig situation. Og et fuldstændigt fravær af indkomst vil uden tvivl få negative sociale og trivselsmæssige konsekvenser.

Hele kronikken her:  Arbejde er ikke vejen til lykke | Information

 

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.