Mentor m.v. fra anden aktør…

Du får mulighed for at nå opsatte mål for den enkelte gennem målrettet og professionelt mentor-arbejde udført af Z kurs. I forhold til borgerens erhvervsevne kan vi beskrive borgerens ressourcer, udviklingspotentiale samt evt. skånehensyn. Det betyder, at du kan optimere din sagsbehandling. Det får kommunen fra Z kurs: 

INDIVIDUELT TILRETTELAGT FORLØB

 • Vi tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og behov

EN MÅLRETTET INDSATS, fordi vi

 • arbejder helhedsorienteret og løsningsfokuseret frem mod de mål, som er sat op for hver enkelt borger
 • samarbejder tværfagligt med kommunens medarbejdere og andre relevante samarbejdsparter gennem hele forløbet

EN FORBEDRING AF BORGERENS ERHVERVSEVNE OG EN HURTIGERE AFKLARING, fordi vi

 • mindsker forhindringer, så arbejdsevnen styrkes
 • åbner op for nye og mere hensigtsmæssige handle- og tankemønstre, så selvforståelsen og de personlige kompetencer udvikles
 • øger accepten af nuværende livsvilkår, så det giver større livsglæde
 • afdækker ressourcer og afprøver muligheder, så nye ideer og initiativer kommer frem
 • klarlægger håb og drømme samt tydeliggør realistiske mål, så det bliver meningsfuldt og øger ansvarligheden
 • støtter og guider borgeren i processen, så fokus fastholdes og stabiliteten forbedres
 • vi tager kontakt via telefonopkald, sms, mail og hjemmebesøg, når aftaler ikke overholdes
 • udarbejder udtalelser, som kan indgå i afklaringsprocessen

EN FLEKSIBIL ARBEJDSKRAFT, da

 • kommunen kun skal henvende sig et sted for, at få adgang til en bred vifte af faglige mentorkompetencer
 • vi normalt har maksimum 4 ugers ventetid
 • de enkelte ydelser kan opsiges med kort varsel
 • kommunen er ikke bundet af en fast mængde opgaver
 • vi har egen bil, og kan komme rundt i hele kommunen
 • vi gerne tilpasser og udvikler vore ydelser i forhold til kommunens aktuelle behov

ET EFFEKTIVT TIDSFORBRUG, idet

 • vi tilpasser arbejdstiden efter borgerens øvrige aftaler f.eks. praktik, sprogskole, lægebesøg
 • vi besøger borgerne, selvom de f.eks. er syge, og melder afbud til andre aftaler
 • vi er let tilgængelige via telefon eller mail, og svarer hurtigt tilbage
 • vores mentorer gennemgående er stabile og har lavt sygefravær

Kilde: Zkurs – mentorordninger, coaching og undervisning i Midtjylland og Vestjylland

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.