Anbragte børn skal hjælpes til uddannelse af voksne mentorer | Lev nu | DR

Et barn anbragt uden for hjemmet har mindre sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end ikke-anbragte. Kun 30 procent af tidligere anbragte børn har som 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket gælder for 80 procent af deres jævnaldrende ikke-anbragte, viser blandt andet den nyeste analyse fra Kommunernes Landsforening.

I 2013 søsatte Egmontfonden derfor Lær for Livet, der har til formål at hjælpe anbragte børn til at blive bedre i skolen og målet er at få sluset børnene ud i en ungdomsuddannelse. Det sker blandt ved hjælp af mentor-ordninger, hvor voksne hjælper børnene med at læse lektier.

LÆR FOR LIVET

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram og et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn. Med mentorordning og intensive læringsforløb i form af Learning Camps, arbejder Lær for Livet for at sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner.

– En velfungerende mentorordning kan være af meget stor betydning for et anbragt barns skolesucces og fremtid, siger direktør Illa Westrup Stephensen fra Lær for Livet.

Mangler gode rollemodeller

Anbragte børn mangler nemlig ofte gode rollemodeller og faglig støtte, der kan være med til at bane vejen for dem.

– Vi kalder det for omsorgsfuld læring, og målet er ret ambitiøst. Frem mod 2024 skal 1000 anbragte børn med med i programmet og målet er, at de skal have gennemført en ungdomsuddannelse, forklarer Illa Westrup Stephensen videre.

Lær for Livet søger for tiden frivillige mentorer, der vil være med til at gøre en forskel for 100 anbragte børn i Danmark.

– Der er fokus på det faglige og boglige, man skal kunne læse lektier med børnene over en bred kam. Vores erfaring er, at mentorer kan være alle slags mennesker – studerende med tid til at lære fra sig, sygeplejersker eller den pensionerede folkeskolelærer mv – mennesker der har lyst til at lære fra sig i nogle timer om ugen og derved kan være med til at give de her børn bedre muligheder i livet.

Kilde: Anbragte børn skal hjælpes til uddannelse af voksne mentorer | Lev nu | DR

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.