Anbragte børn: Mentorer efterlyses i Århus

Anbragte børn: Mentorer efterlyses Projektet ’Lær for Livet’ efterlyser ressourcestærke voksne i Aarhus, som har lyst til at hjælpe med lektielæsning. For første gang får anbragte børn i Aarhus Kommune mulighed for at få en mentor gennem projektet ‘Lær for Livet’. Det forudsætter dog, at frivillige melder sig til tjansen. Direktøren for ‘Lær for livet’, der sidste år skaffede mentorer til 100 anbragte børn og unge på landsplan, forklarer, at det især er ressourcestærke og bogligt interesserede personer, de søger. “Man skal være en voksen, der har bøger i reolen og læser avis. Man behøver ikke at have en fem-årig uddannelse, men man skal have lyst til at lave lektier sammen med barnet og lyst til at lave alment dannende aktiviteter, såsom at tage en tur på museum eller snakke om, hvad der sker i Syrien. Man skal være rollemodel uden for systemet,” forklarer Illa Westrup Stephensen.

 

Kilde: Anbragte børn: Mentorer efterlyses – Lokalavisen Aarhus

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.