Århus: mentor i Social og Sundhedsuddannelsen

Nogle gange kan livet gøre det svært at klare uddannelsen. Som elev på SOSU Aarhus har den studerende mulighed for at få tildelt en mentor, som måske kan hjælpe i de situationer.

En mentor er en person, der arbejder frivilligt for at tilbyde støtte til de elever, der har brug for en erfaren person at tale med, om det der er svært i uddannelsen. Det kan være personlige problemer, sproglige problemer (hvis du har svært ved dansk), det kan være støtte/hjælp til at forstå det danske samfund eller noget helt andet der har med uddannelsen at gøre, og som du synes er svært.

Du aftaler selv møderne med din mentor og sammen aftaler I tid og sted for møderne. I mødes måske en eller to gange om måneden.

Kilde: SOSU uddannelsen: Mentor

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.