Åben dialog i Århus kommune

Nye tider for Åben Dialog i Aarhus kommune og Åben Dialog uddannelsen. Driften af den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværksarbejde overgår fra Aarhus Kommune til den nyetablerede fond: Åben Dialog Fonden.
Det betyder bl.a. at Helle Vase og jeg selv ikke længere er en del af den 2årige uddannelse. Vi vil i Aarhus Kommune fremadrettet i højere grad fokusere egne ressourcer på den interne udvikling af Åben Dialog og fortsat arbejde med at styrke den faglige udvikling i det dialogiske og netværksorienterede arbejde.
Aarhus Kommune vil desuden fortsat arbejde med at bidrage til den nationale og internationale udbredelse af Åben Dialog gennem kompetenceudvikling, forskning, udvikling af praksis på tværs af region og kommune samt videnformidling.
Vi glæder os til fortsat samarbejde og udveksling med andre der arbejder og udvikler dialogisk praksis og at være med til at udbrede viden og indgå i læringsfællesskaber og sparring i og omkring åben dialog uddannelse, implementering og udvikling til gavn for borgere, medarbejdere og organisationer.
Mie Leer
Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Source: Opslå | LinkedIn

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.