2020 gav et rekord højt antal mentorer til anbragte og udsatte børn.

Ikke alt går i stå i et år med corona. Hos Lær for Livet fik de i 2020 det højeste antal mentoransøgninger i syv år. De gode tal kommer samtidig med, at LB Forsikring har valgt at fortsætter deres støtte til Lær for Livet, og giver forhåbninger for et godt 2021.

Selvom 2020 for mange var et udfordrende år, var der alligevel en del mennesker, der gerne vil gøre en forskel for andre gennem frivilligt arbejde.

Det kan man se hos Lær for Livet, der er et landsdækkende læringsprogram for anbragte og udsatte børn og unge, hvor børnene får tilknyttet en frivillig mentor. Her gav 2020 flere mentoransøgere, end man har oplevet de sidste syv år, og helt konkret oplevede man en stigning på mentoransøgere på 34 % fra 2019 til 2020.

-Vi har virkelig kunne se, at flere har fået øjnene op for vores mentorordning og har lyst til at være mentor for et udsat barn. I 2019 fik vi 323 ansøgninger fra voksne, der gerne ville være mentor for et sårbart barn. I 2020 var det tal 434. Særligt i december er der kommet rigtig mange. Her fik vi over 100 ansøgninger. Det er ikke sket før I Lær for Livets snart otteårige levetid, siger Illa Westrup Stephensen, direktør for Lær for Livet.

Samtidig ser den gode udvikling med ansøgninger ud til at fortsætte i 2021. Det glæder man sig over hos LB Forsikring, hvor man netop har forlænget samarbejdet med Lær for Livet med endnu tre år frem til 2023.

-Ud over den økonomiske støtte, vi yder til Lær for Livet, går en del af samarbejdet ud på at hjælpe med at få flere mentorer. Som medlemsejet forsikringsfællesskab tror vi på, at stærke relationer kan gøre en forskel, og vi vil gerne være med til at give alle en mulighed for at være en del af fællesskabet. Samtidig er er en stor del af vores medlemmer kerneeksemplet på de engagerede mentorer, der er brug for. Derfor engagerer vi vores medlemmer gennem vores forskellige platforme, siger Mikkel Klausen, CSR- og kommunikationschef i LB Forsikring.

Vigtigt med voksenstøtte efter et gråt år

Selvom der endnu ikke er nogen reel forskning i, hvordan hjemsendelse og lange perioder med hjemmeskoling har påvirket børn og unge i Danmark, har man hos Lær for Livet allerede erfaringer med børn, der har mange skiftende skoleophold, eller som i perioder slet ikke har gået i skole.

– 2020 har budt på mange udfordringer. For børn og unge har skolepauser og hjemmeskoling været en del af hverdagen, men udsatte børn, var ofte allerede i en udfordrende situation i forhold til deres skolegang. Så for dem har 2020 været et ekstra gråt år. Derfor er det virkelig positivt, at vi nu har mentorer til rigtig mange af børnene, så ingen skal vente på den ekstra støtte, siger Illa Wenstrup Stephensen fra Lær for Livet.

Det er man meget enig i hos LB Forsikring.

-Da corona ramte, var vi urolige for, hvordan det ville påvirke Lær for Livets arbejde og de udsatte børn, der står på kanten af fællesskabet. Da vi indgik samarbejdet i 2018, var det med en specifik ambition om at sørge for, at ingen børn står uden en mentor. Vi er glade for, at indsatsen virker, og at der er et blomstrende engagementet i en tid, hvor der er særligt brug for en støttende hånd – og derfor er det ekstra fantastisk at se, at færre udsatte børn i dag savner en mentor, siger Mikkel Klausen.

Om samarbejdet:

LB Forsikring og Lær For Livet har netop fornyet deres samarbejde frem til og med 2023. Samarbejdet har eksisteret siden 2018, og LB Forsikring bidrager i hele perioden med over 8 mio. kr. til at styrke mentorordningen for udsatte børn. Derudover vil LB Forsikring også hjælpe med at skaffe frivillige mentorer til de ca. 100 børn årligt, der mangler en hjælpende hånd. Det gøres blandt LB Forsikrings medlemmer, som for en stor dels vedkommende er undervisere og social- og sundhedsansatte. Målsætningen er at øge antallet af udsatte børn, der gennemfører en ungdomsuddannelse, som er en vigtig trædesten for at skabe sig et godt og selvforsørgende liv.

Om Lær for Livet:

Lær for Livet er et landsdækkende læringsprogram for anbragte og udsatte børn og unge. Børnene er en del af programmet i seks år. Gennem en helhedsorienteret indsats, skal programmet styrke læring og livsduelighed hos udsatte børn i tæt samarbejde med danske kommuner og frivillige. Programmet blev etableret i 2013 og optager hvert år op mod 100 nye børn.

Om LB Forsikring:

LB Forsikring er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, der består af forsikringsgrupperne Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring, Bauta Forsikring og LB Forsikring til PFA. Til sammen har vi lidt over 400.000 medlemmer, som er sammen om at sikre hinanden. Det er grunden til, at vi kalder LB Forsikring for et forsikringsfællesskab.

Source: 2020 gav et rekord højt antal mentorer til anbragte og udsatte børn. | LB Forsikring

Forfatter: Lars Holmboe

Arbejder med at udvikle mentorordninger, forske, give sparring, holde foredrag og workshops om mentorordninger og om det at få en mentor.