MENTORBARN MED I REFORMKOMMISSIONENS RAPPORT “NYE REFORMVEJE 3”

I dag kom Reformkommissionens tredje og sidste rapport; Nye reformveje 3, der handler om nye veje for udsatte unge og voksne.Men i al ydmyghed vil vi gerne fremhæve anbefalingen under del tre punkt to (side 99) – se billedet herunder: Flere civilsamfundsorganisationer skal indgå i partnerskab med kommuner landet over om systematisk at bidrage til at hjælpe udsatte unge og voksne. Læs videre “MENTORBARN MED I REFORMKOMMISSIONENS RAPPORT “NYE REFORMVEJE 3””

Steder at høre til og måder at arbejde på – læringsdag om Recovery i Silkeborg

Er du leder, medarbejder eller frivillig? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Arrangørgruppen bag læringsdagen siger:

Vi vil gerne mødes med andre, der arbejder med recovery-orienteret praksis. Vi vil belyse, hvordan vi som aktører kan tage ansvar for, at borgere med psykisk sårbarhed får en reel lige mulighed for at bidrage i samfundet. Som foreningsmedlemmer, som frivillige, som peer-medarbejdere, peer-mentorer og som din kollega. Vi vil udfordre vores antagelser om normalitet og psykisk sårbarhed. Du vil møde eksempler på foreninger og samskabte indsatser, hvor borgere i recovery bidrager, ikke på trods af deres psykiske sårbarhed, men på grund af den og med den.” Læs videre “Steder at høre til og måder at arbejde på – læringsdag om Recovery i Silkeborg”

Værested er lukningstruet: – Skære 700.000 kr. i kommunens budget til mentorordning. Vi frygter, at folk vender tilbage til deres misbrug

Socialt udsatte borgere kan i Haslev komme forbi Værestedet Frederiksgade og få et afbræk fra hverdagens trummerum. Her kan man tage et spil pool, et spil dart eller bare lave lige det, man har lyst til. Nu er fristedet dog lukningstruet.

Som en del af budgetforslaget for 2023, foreslår kommunens administrative afdeling at nedlægge værestedet, hvilket vil frigive 1,3 millioner kroner. Og så vil man skære 700.000 kroner i budgettet til kommunens mentorordning, der er til for at hjælpe socialt udsatte. Det skyldes, at man har oplevet et fald i antallet af mentorforløb.

Læs videre “Værested er lukningstruet: – Skære 700.000 kr. i kommunens budget til mentorordning. Vi frygter, at folk vender tilbage til deres misbrug”

Evaluering af Recovery-mentor-ordningen

Feedback fra patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer

Evalueringen er en kvalitativ interviewundersøgelse – baseret på både fokusgruppeinterview og individuelle interview – blandt 29 patienter, ledere, medarbejdere og recovery-mentorer i Region Hovedstadens Psykiatri. Evalueringen omhandler deres oplevelser af recovery-mentor-ordningen og udbyttet heraf. Læs videre “Evaluering af Recovery-mentor-ordningen”

Fra massivt fravær og ‘ikke uddannelsesparat’ til elektrikeruddannelsen  

Lucas genfandt troen med mentorordning

Skoletasken er strammet ind, håret er friseret til siden og den hvide t-shirt er nyvasket. 17-årige Lucas Friis Sørensen er klar til første skoledag på Tradium i Randers. Med en Red Bull i hånden bevæger han sig med hastige skridt mod den skole, hvor han skal lære om Ohms lov og alarmanlæg.

– Jeg er nervøs for at se, hvem jeg skal starte i klasse med. Det er jo en stor klasse på 35, så det er jo en del mennesker, jeg skal lære at kende i dag, siger Lucas Friis Sørensen. Læs videre “Fra massivt fravær og ‘ikke uddannelsesparat’ til elektrikeruddannelsen  “

Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på 

Læringsdag om: Recovery – steder at høre til og måder at arbejde på.

Er du leder, medarbejder eller frivillig i Silkeborg Kommune? Møder du mennesker med psykisk sårbarhed, som er i proces med at komme sig efter psykisk sygdom?

Så er denne dag noget for dig. Kom og få:

  • Konkrete ideer til, hvordan du kan arbejde med at se den enkeltes ressourcer og med at skabe sammenhæng mellem f.eks. kommunale indsatser og tilbud i civilsamfundet.
  • En snak med peermentorer og peerdeltagere, som indgår i relation og dermed gør en forskel for hinanden i en ligeværdig og frivillig proces
  • Eksempler på mangfoldig deltagelse fra praksis i form af foreninger og fællesskaber, der er gode til at rumme forskellighed
  • Ny data om forekomsten af ensomhed
  • Fortællinger fra arbejdspladser, som prioriterer mangfoldighed og styrker det psykiske arbejdsmiljø for alle deres ansatte

 

Læringsdagen afholdes mandag den 19. september 2022 kl. 08.30-16.00 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg C.

Læs videre “Læringsdag om Recovery – Steder at høre til og måder at arbejde på “

Udgivelse: Debatguldkorn fra udviklingsfyrtårn til både civilsamfundsnørder og skeptikere

Selvom Knud Vilbys bog Civilsamfundet – mellem stat og marked med sine 179 sider inklusive litteraturliste har et beskedent omfang, har dens indhold vægt som en egerafte i forhold til et bestemt formål: At cementere civilsamfundets tætte samspil med varierende politikområder og sektorens kolossale betydning for velfærdsstatens udvikling. Læs videre “Udgivelse: Debatguldkorn fra udviklingsfyrtårn til både civilsamfundsnørder og skeptikere”

Mentor hjælper med at få en god arbejdsdag. Kim har skiftet kontanthjælp ud med fast arbejde 

Bordpladeproducenten PFP i Kjellerup har en målsætning om, at 12 procent af deres medarbejdere skal komme fra kanten af arbejdsmarkedet.

32-årig Kim Bødker Kristiansen har i mange år ikke haft et fast job. Han har diagnosen ADD og har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. I stedet har han levet af kontanthjælp.

– Det har været svært at komme ud af kontanthjælpen, selv om økonomien ikke er den bedste, når man er på kontanthjælp, siger Kim Bødker Kristiansen.

Det er dog lykkedes for ham at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Efter et halvt år i virksomhedspraktik hos PFP Bordplader i Kjellerup har han siden august 2021 været fastansat i et flexjob. Læs videre “Mentor hjælper med at få en god arbejdsdag. Kim har skiftet kontanthjælp ud med fast arbejde “