Profil

Lars HolmboeHar siden 2003 arbejdet med mentorordninger og det at få en mentor. Min særlige interesse er mentorordninger som sigter på at inkludere medborgere, der føler sig sat udenfor, og som måske har vanskeligheder med at få et arbejde eller komme i gang med en uddannelse.

Der er sket en rivende udvikling siden denne type mentorordninger blev introduceret omkring årtusindeskiftet.  I dag inddrages mentorer når det drejer sig om udsatte unge – mentorer indenfor det psykosociale område og en lang række andre samfundsmæssige områder.

I 2012 skrev jeg afhandling (Ph.d.) om ’inkluderende mentorering’. Siden har jeg blandt andet gennem nærværende blog fulgt op på hvad der sker indenfor området.

Jeg har udført opgaver for en lang række organisationer. Blandt andet indenfor frivilligt socialt arbejde, jobcentre, kommuner, regioner og uddannelsessteder. Find listen her.

Forskningsmæssigt deltager jeg i  gruppen “European Center for Evidence-Based Mentoring Research Network”

Jeg interesserer mig særligt for praksisorienteret forskning indenfor det psykosociale område. Herunder forskning i lærende netværk for mentorer og dem der får en mentor. Bredere interesserer jeg mig for mangfoldigheden i mentorlignende relationer og hvordan disse spiller ind i forhold til relationel velfærd.

Kontakt informationer er her

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.