Robert Putnum on why mentors matter : The Chronicle of Evidence-Based Mentoring

We Americans like to think of ourselves as “rugged individualists” – in the image of the lone cowboy riding toward the setting sun, opening the frontier.But at least as accurate a symbol of our national story is the wagon train, with its mutual aid among a community of pioneers. Throughout our history, a pendulum has …

CV

UDVALGTE JOB: 2013 –  Selvstændig forsker og underviser, 2008-2012: Ph.D. stipendiat Roskilde Universitet , 2003-2008:  Egen konsulentvirksomhed: Herunder udvikling af mentorordninger og udbud af mentoruddannelser. 2005-2006: Projektleder og aktionsforsker: Matchworker – et mentorprogram for indvandrermænd, støttet at EU Socialfond, Integrationsministeriet og Århus Kommune. 2004-2005: Udvikler og projektleder af mentorprogrammet ”Tid til familie” støttet af Urban-programmet …

TIDLIGERE OPGAVER

Røde Kors; Mentorkursus for deltagere i landsprogrammet Primus Motor. En frivillig mentorindsats i forhold til tidligere indsatte. Forløb: Tovholderuddannelse – erfaringsbaseret gruppe facilitering – for “Café EXIT – fra indsat til værdsat” –  slides første del her Formidlingsprojekt om peer-viden støttet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse se peerviden.dk Forskningsopgave for Landsforeningen SIND: “Frivilligt arbejde …