Vidensbaseret rådgivning og mentorer til handikappede

koraRådgivning skal hjælpe flere kognitivt handicappede i job. Personer med koncentrations- og indlæringsproblemer kan have svært ved at få og fastholde et job. Danske Handicaporganisationer har iværksat et projekt, der skal hjælpe flere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Læs videre “Vidensbaseret rådgivning og mentorer til handikappede”

Aarhus-modellens mentorindsats

Berl  Aarhusianske Ahmed blev radikaliseret, sympatiserede med al-Qaeda og var på vej til Pakistan. Men en mentor udfordrede hans sort-hvide syn på verden og gav ham en anden fortolkning af, hvad det vil sige at være en god muslim. I dag er Ahmed gift og snart uddannet økonom.

Formålet med mentorordningen er at begrænse tilgangen til radikale miljøer og hjælpe personer ud. Målgruppen er unge, der er havnet i højre- eller venstreradikalisering samt religiøs funderet radikalisering.

Læs hele artiklen her.

Lær for Livet , landsdækkende læringsprogram for anbragte børn

At være mentor i Lær for Livet er både berigende og udfordrende. Børnene i Lær for Livet er motiverede for at lære men lever under til tider svære betingelser og vilkår.  Lær for Livet ikke er et behandlingstilbud, men et læringsprogram. Derfor skal mentor primært skabe værdi i forhold til læring og almen dannelse og skal således ikke bevæge sig over i en behandlerrolle. Styrken ved mentorordningen er netop, at mentor står uden for behandlersystemet. Læs videre “Lær for Livet , landsdækkende læringsprogram for anbragte børn”

Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer

Forløbet henvender sig til kommunalt ansatte, der har som opgave at servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Formålet med de tre mødedage er at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket, og samtidig at få en praktisk og teoretisk viden om mentorskabs forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. Læs videre “Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer”

Anerkendelse af de frivillige mentores indsats

obama2obama3

Den 20. januar for fire års siden holdt den amerikanske præsident og førstedamen takketale til de medarbejdere i det Hvide Hus – der i årets løb havde været mentorer for udsatte unge i Washington DC. Anledningen var den årlige mentormåned som arrangeres hvert år i januar.  Se video herLæs videre “Anerkendelse af de frivillige mentores indsats”

Skabe en ny form for relationel velfærd

“…Som borgere og som frivillige kan vi i høj grad bidrage til at redde velfærden og gøre Danmark til et mindre koldt land at leve i, men det kræver, at politikere og administratorer anerkender, at det netop er med udgangspunkt i forskellige former for meningsfylde, økonomisk og civilt, at vi sammen kan skabe en ny form for relationel velfærd.   … Johannes Bertelsen, formand, Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer i Berlingske Debat. Læs hele artiklen her.

Resonans som blind makker i frivilligt hjælpearbejde

Genklang
Genklang –  workshop på  Decemberkonferencen i Odense

Forleden facilitetrede jeg sammen med Michael Freiesleben en workshop om resonans som blind makker i frivilligt hjælpearbejde – med eksempler fra mentorrelationer. Det var skønne og meget aktivt reflekterende deltagere i de to workshops ved december-konferencen. Her er de viste slides.