Mentorer i udsatte boligområder

Forleden afholdte Center for Boligsocial Udvikling workshop om mentorindsatsen i udsatte boligområder. I februar kommer centret med en  større rapport om denne indsats. Der er tidligere udsendt en rapport om mentorindsatsen overfor unge udsatte. Den er her

Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer

Forløbet henvender sig til kommunalt ansatte, der har som opgave at servicere og udvikle mentornetværk for frivillige mentorer. Formålet med de tre mødedage er at give deltagerne redskaber til at sikre kvaliteten af mentornetværket, og samtidig at få en praktisk og teoretisk viden om mentorskabs forskellige faser, roller, dilemmaer og grænser. Læs videre “Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer”

Skabe en ny form for relationel velfærd

“…Som borgere og som frivillige kan vi i høj grad bidrage til at redde velfærden og gøre Danmark til et mindre koldt land at leve i, men det kræver, at politikere og administratorer anerkender, at det netop er med udgangspunkt i forskellige former for meningsfylde, økonomisk og civilt, at vi sammen kan skabe en ny form for relationel velfærd.   … Johannes Bertelsen, formand, Frivilligt Forum, Landsforeningen for de frivillige sociale organisationer i Berlingske Debat. Læs hele artiklen her.

Sociale opfindelser og Nordic Six

2014-12-02 10.23.03

I sidste uge deltog jeg i en  inspirerende konference og efterfølgende workshop om sociale opfindelser arrangeret af Social+ og Nordic Six. Det var et par meget intense og rigtig udfordrende dage der gav mig inspiration til at tænke sociale opfindelser i en forsknings sammenhænge.  Her et videoklip.

Netværk for mentorordninger i Århus

Frivilligcenter ÅrhusFrivilligcenter Aarhus og Center for Socialfaglig Udvikling i Socialforvaltningen koordinerer i fællesskab et netværk for mentorordninger på tværs. Redaktionsgruppen består af netværksdeltagere som idéudvikler og definerer temaer til drøftelse. Netværket er åbent og henvender sig til koordinatorer af mentorordninger i frivilligt og offentligt regi.

Læs videre “Netværk for mentorordninger i Århus”

Spor i mentorlandet

FyretPerspektivskifte i psykosocialt arbejde – kompetent, rummelig frivillighed

Deltagere mødes fire hele dage med ca. halvanden måneds mellemrum. Deltagerne der inviteres er overvejende højere-uddannede psykisk sårbare. Formålet er at deltagerne inddrages i et lærende fællesskab og gradvist tager ejerskab og sætte deres personlige ressourcer i spil på en ny måde.

Læs videre “Spor i mentorlandet”