Temadag om peer-støtte i frivilligt socialt arbejde

Hvem kan deltage? Ledere og koordinatorer i frivillige sociale organisationer, som enten arbejder eller har arbejdet med peer-støtte (bruger-til-bruger støtte). Du kan også deltage, hvis du interesserer dig for temaet og overvejer, hvordan du kan arbejde med peer-støtte i din forening. Læs videre “Temadag om peer-støtte i frivilligt socialt arbejde”

Udenfor: En stor del af de unge hjemløse udgøres af minoriteter og socialt ekskluderede

Unge med indvandrerbaggrund, psykisk sygdom, misbrug, omsorgssvigt og kort eller ingen uddannelse tæller en stor del af det stigende antal af unge hjemløse. Det gælder både herhjemme, i Danmark, og i resten af Europa, erfarer projekt UDENFOR i forbindelse med arbejdet med unge hjemløse. Læs videre “Udenfor: En stor del af de unge hjemløse udgøres af minoriteter og socialt ekskluderede”

Mentorer hjælper langtidsledige tilbage på sporet

CXNy rapport fra CFBU kortlægger mentorindsatserne i 26 boligområder og peger på gode erfaringer, som kan udbredes til andre boligområder.

Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser en ny opgørelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige. 17 % af beboerne i udsatte boligområder var i 2013 langtidsledige mod 8 % af alle danskere. Men der er håb forude – mentorer er en vigtig del af vejen frem:

Læs videre “Mentorer hjælper langtidsledige tilbage på sporet”

Derfor er jeg mentor

GIFlogoColorSmallJeg har haft mange mentorer i mit liv. Min gamle mormor i Malawi var den bedste mentor for mig. Hver gang jeg kom hjem på besøg, fik jeg vejledning af hende. Min mormor er nu gået bort, og jeg kan ikke snakke med hend længere. Men hver gang jeg har brug for vejledning, tænker jeg på, hvad mormor ville have sagt. Jeg har også haft en god mentor i min far. Læs videre “Derfor er jeg mentor”

Forespørgselsdebat i Folketinget om kommunernes brug af frivillige

GIFlogoColorSmallFredag d. 27. marts skal Økonomi- og Indenrigsministeren svare på følgende forespørgsel stillet af Enhedslisten ved socialordfører Finn Sørensen: ”Hvad kan ministeren oplyse med hensyn til kommuners og regioners brug af frivillige, herunder i hvilket omfang kommuner og regioner selv hverver og organiserer frivillige, i hvilket omfang det sker via aftaler med de frivillige organisationer og i hvilket omfang frivillige erstatter faguddannet personale, og hvad kommuner og regioner gør for at undgå, at det sker.” Læs videre “Forespørgselsdebat i Folketinget om kommunernes brug af frivillige”

Dumpekarakter til mentorordning: Fører ikke til job eller uddannelse | Politik | DR

GIFlogoColorSmallMentorordningen er et centralt element i dansk beskæftigelsespolitik, men nu viser en såkaldt effektanalyse af ordningen, at den ikke bidrager til at få folk i arbejde eller uddannelse, sådan som det ellers er meningen, skriver dagbladet Information Læs videre “Dumpekarakter til mentorordning: Fører ikke til job eller uddannelse | Politik | DR”

Frivilligjob: Matching af mentees og mentorer i Roskilde

Har du lyst til at deltage i arbejdet med at interviewe mentorer og mentees? MentorNet Roskilde er en selvstændig gruppe under Dansk Flygtningehjælp, som opsøger og matcher egnede mentees og mentorer. Vil du være en del af denne gruppe og deltage i møder og interviews, primært i dagtimerne? Læs videre “Frivilligjob: Matching af mentees og mentorer i Roskilde”

Blå mentor

blåBlå Kors Danmark har et projekt, som hedder Nye Netværk. Formålet er bl.a. at finde mentorer, som har tid og lyst til at engagere sig og hjælpe andre mennesker videre i deres liv bl.a. ved at hjælpe dem med at finde nye hobbyer, nye venskaber osv. Læs videre her

Dansk Flygtningehjælp mener, at flygtninge skal tilbydes en mentor, når de skal ud på arbejdsmarkedet

Kommunerne skal gribe i egen barm og gøre mere for at hjælpe jobklare flygtninge og indvandrere, lyder det. Kommunerne skal være bedre til at tage flygtninge under armen, når flygtninge og indvandrere skal ud på arbejdsmarkedet i løbet af de tre år, hvor de indgår i et integrationforløb.

Læs videre her

Basketball coach is mentor and brother figure to his young players

BostonTo dozens of youngsters in Dorchester, Kendrick Jackson is their big brother, their mentor, and one heck of a basketball coach. At 24, Jackson, even with a beard, is at times hard to distinguish from the teenagers who play for his AAU team, the Beantown Bulls, a basketball program he launched three years ago for at-risk youth ages 12 to 18. Læs videre “Basketball coach is mentor and brother figure to his young players”