Sociale opfindelser og Nordic Six

2014-12-02 10.23.03

I sidste uge deltog jeg i en  inspirerende konference og efterfølgende workshop om sociale opfindelser arrangeret af Social+ og Nordic Six. Det var et par meget intense og rigtig udfordrende dage der gav mig inspiration til at tænke sociale opfindelser i en forsknings sammenhænge.  Her et videoklip.

Netværk for mentorordninger i Århus

Frivilligcenter ÅrhusFrivilligcenter Aarhus og Center for Socialfaglig Udvikling i Socialforvaltningen koordinerer i fællesskab et netværk for mentorordninger på tværs. Redaktionsgruppen består af netværksdeltagere som idéudvikler og definerer temaer til drøftelse. Netværket er åbent og henvender sig til koordinatorer af mentorordninger i frivilligt og offentligt regi.

Læs videre “Netværk for mentorordninger i Århus”

Spor i mentorlandet

FyretPerspektivskifte i psykosocialt arbejde – kompetent, rummelig frivillighed

Deltagere mødes fire hele dage med ca. halvanden måneds mellemrum. Deltagerne der inviteres er overvejende højere-uddannede psykisk sårbare. Formålet er at deltagerne inddrages i et lærende fællesskab og gradvist tager ejerskab og sætte deres personlige ressourcer i spil på en ny måde.

Læs videre “Spor i mentorlandet”

Vi ♥ den mystiske mentor

Inf

De seneste år har mentoren erobret landet. Der er mentorer på arbejdspladserne, i skolerne, i fagforeningerne og i medierne, hvor erfarne musikere er mentorer for unge stjernefrø. Ikke mindst er mentoren i disse år en socialpolitisk svigermors drøm….

Leder 24 juli læs her 

Forsker efterlyser mere sparring mellem mentorer

Inf

De tusindvis af frivillige og professionelle mentorer, der arbejder med at støtte landets udsatte, udgør en stor ressource. Men der er behov for at sætte deres viden i spil, siger mentorforsker:

»Mentorjobbet er i virkeligheden ret isoleret, og der er brug for langt mere sparring mellem de forskellige mentorer, for de ligger inde med en utrolig stor viden,« siger Lars Holmboe, der konkret foreslår, at professionelle og frivillige mentorer burde mødes noget oftere for at dele deres erfaringer …  Hele artiklen klik her

Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer

image_822_da

Find programmet, klik overfor.

Det overordnede formål er at arbejde med at udvikle lokale lærende mentornetværk baseret på gensidig sparring. Det vil sige erfaringsudveksling og arbejdet med at sikrer kvaliteten af mentorenes frivillige arbejde. Som deltager får du både en teoretisk viden om mentorskabets muligheder og samtidig en overordnet praktisk forståelse af, hvordan det lokale lærende mentornetværk kan udvikles.  Læs videre “Lærende mentornetværk – for kommunalt ansatte tovholdere for frivillige mentorer”

Artikel: Inkluderende mentorering – roller, frirum og dilemmaer

Tusindvis af mentorer sidder i dag inde med håndholdt viden om, hvad det vil sige at indgå i mentorrelationer med udsatte borgere. Både sociale og frivillige mentorer bidrager gennem mentorarbejdet væsentligt til samfundets sociale kapital. Hvad er kernen i indsatsen? Mødet mellem mentor og hovedperson finder sted i et særligt mentalt frirum.

Hent artikel, klik her

blad videre til s 37.
Artikel 28

Skiv evt. kommentar herunder:

Netværksmøde for virksomheds-mentorer i Svendborg

Svendborg

Jobcenter Svendborg: Dagens Tema: Mandag, den 12. Maj 2014

Indledende oplæg: ”Inkluderende mentorering – at skabe sig en verden at leve i”. Hvad sker der over tid med dem der får en mentor? Hvilken viden har vi om hvad der virker? Hvilke forskellige roller kan mentor indtage? Hvor er grænserne for mentorskab? Hvordan sikres kvaliteten af mentorrelationen? Læs videre “Netværksmøde for virksomheds-mentorer i Svendborg”