Greve Kommune: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter søger en social mentor

PædagogiskPsykiatrisk Vejledningscenter (PPV) søger en social mentor 30timer om ugen fra den 16. januar 2017 til at støtte unge borgere i atetablere/fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller arbejdsmarkedet ihenhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31. Læs videre “Greve Kommune: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter søger en social mentor”

Mentorer mindsker frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen 

En erfaren mentor sørger for, at flere elever på social- og sundheds uddannelsen bliver færdige med deres uddannelse. Det viser erfaringen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mentoren i arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ulla Mølgaard Jensen, bagerst, bakker op om praktikant Jenny Lee, til venstre, der tager sig af en af beboerne på Plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern. Læs videre “Mentorer mindsker frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen “

Uddannelse: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet

På modulet arbejder vi med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv.

Modulet er på den nationale positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Som ledig på dagpenge har du ret til uddannelser på positivlisten i starten af din ledighedsperiode, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelser (KVU) samtidig med en erhvervsfaglig uddannelse. Forløbet er en fuldtidsuddannelse. Læs mere om ordningen her-  Læs videre “Uddannelse: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet”

Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden

Bliver du som mentor, rådgiver eller vejleder nogle gange usikker på, hvordan du giver den bedste rådgivning, når du møder mennesker med psykisk sygdom i dit arbejde? Kan du blive i tvivl om, hvordan du bedst motiverer eller stiller krav til personen? På Psykiatrivejlederuddannelsen får du kvalificeret din rådgiverrolle og samtidig lært at tage vare på dine egne grænser. Læs videre “Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden”

Rapport om mentorstøtte til lærere i New Zeeland

This report draws on a 3-year evaluation of induction and mentoring in New Zealand early childhood education settings and schools, carried out for the Education Council (previously NZ Teachers Council).  The research included surveys of provisionally certificated teachers and their mentors, as well as case studies.  The study sought to establish the impact of shifting from advice and guidance to educative mentoring.

Kilde: Supporting a system-wide shift from advice and guidance to educative mentoring | New Zealand Council for Educational Research

Mentorordning: UU Odder Skanderborg

At  starte på en ungdoms-uddannelse er en stor udfordring og for nogle unge er denne udfordring større end for andre.Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse. Læs videre “Mentorordning: UU Odder Skanderborg”

Velkommen til Center for Evidens-baseret Mentorering – Centrets nye hjemmeside:

European Center

Welcome to the website of the European Center for Evidence-Based Mentoring.

Kom til siden, klik logo.

The European Center for Evidence-Based Mentoring is a network that brings into line and supports practitioners, coordinators of mentor programmes and researchers to share knowledge, practices and powerful stories with the aim of improving mentoring practices across the lifespan.  Læs videre “Velkommen til Center for Evidens-baseret Mentorering – Centrets nye hjemmeside:”

Frivillige mentorer søges i Holbæk

Frivillig mentor, er det noget for dig? Som frivillig mentor er du med til at hjælpe en ung med at komme i gang med en uddannelse, eller med at blive i den uddannelse som den unge er i gang med. De unge har forskellige slags udfordringer, så der er brug for mentorer med forskellige baggrunde, erfaringer og køn.

Læs videre “Frivillige mentorer søges i Holbæk”

Mentor i Randers: »En fornøjelse at hjælpe Jonas« 

Frivillige erhvervsfolk hjælper »ikke uddannelsesparate« unge videre, så de får mere retning på deres liv. Op mod 50 mennesker fra det randrusianske erhvervsliv var onsdag eftermiddag samlet i Underværket til konferencen »Randers har brug for dit lederskab – til at hjælpe unge«. De mange erhvervsledere var inviteret af den frivillige organisation Talentspejderne, der via et mentorprogram på 24 uger støtter og hjælper unge skoletrætte og såkaldt »ikke uddannelsesparate« elever videre.

Læs videre “Mentor i Randers: »En fornøjelse at hjælpe Jonas« “

Faglig mentor til Matematik på Århus Universitet

Århus Universitet

I forårssemestret 2016 søger Pædagogisk-Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU) en faglig mentor til en studerende på Matematik, som læser på den anvendelsesorienterede spor 2. Støtteforløbet består i næste semester som udgangspunkt af 25 timers møder mellem den faglige mentor og den studerende. Læs videre “Faglig mentor til Matematik på Århus Universitet”