Mentorordning hjælper Anita igennem uddannelse | TV SYD

For Anita Dinesen har det at gå i skole aldrig været let.  Nu har tingene ændret sig. – Hun kæmper stadig med stress, og har svært ved at strukturere sin hverdag, men en mentorordning på VUC SYD har nu gjort det muligt for hende  at tage en tiende klasse eksamen. Læs videre “Mentorordning hjælper Anita igennem uddannelse | TV SYD”

Interesserer du dig for mentoring og læring

Vi søger to frivillige til vores nye uddannelsesgruppe i mentorprojektet Dynamo. Dynamo er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. Projektet er forankret i fire udsatte byområder i København: Amager, Brønshøj-Husum, Valby og Vester-bro/Kgs. Enghave. Her matches i alt 200 børn og unge på 12-16 år med frivillige mentorer, der tjener som rollemodeller og støtter de unge ifht. ungdoms- og fritidsliv. Læs videre “Interesserer du dig for mentoring og læring”

Nyt hold på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden


24 TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE OG MEDARBEJDERE FRA REGION HOVEDSTADEN OG FLERE KOMMUNER ER NETOP BEGYNDT PÅ PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN

Det kan gøre en stor forskel for borgere med psykiske vanskeligheder at få hjælp og støtte af ligesindede peers. Både under indlæggelse, på bosteder og i eget hjem.

Læs videre “Nyt hold på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden”

Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse 

Mange års mønstre fra en elendig skolegang bliver brudt. Ni ud af ti unge, der får mentorhjælp gennem KVUC’s brobygningsforløb “Genvejen”, går videre i uddannelsessystemet. Mange af dem fortsætter på en erhvervsuddannelse.

En elendig skolegang og mange nederlag. Det har mange unge med sig i bagagen, når de træder ind ad døren på KVUC’s brobyggningsforløb Genvejen. Som kursist på Genvejen er det en mulighed at få støtte af en mentor til at komme på sporet igen personligt og i uddannelsessystemet. Læs videre “Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse “

Mentoruddannelse indenfor beskæftigelsesområdet:

Metropol i København tilbyder et modul på akademiuddannelsen i ”Mentor inden for beskæftigelses­området”. – Modulet henvender sig til alle, der har eller vil få en mentorrolle i beskæftigelsesindsatsen. På modulet arbejdes der med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv. Læs videre “Mentoruddannelse indenfor beskæftigelsesområdet:”

Greve Kommune: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter søger en social mentor

PædagogiskPsykiatrisk Vejledningscenter (PPV) søger en social mentor 30timer om ugen fra den 16. januar 2017 til at støtte unge borgere i atetablere/fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller arbejdsmarkedet ihenhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31. Læs videre “Greve Kommune: Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter søger en social mentor”

Mentorer mindsker frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen 

En erfaren mentor sørger for, at flere elever på social- og sundheds uddannelsen bliver færdige med deres uddannelse. Det viser erfaringen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mentoren i arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ulla Mølgaard Jensen, bagerst, bakker op om praktikant Jenny Lee, til venstre, der tager sig af en af beboerne på Plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern. Læs videre “Mentorer mindsker frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen “

Uddannelse: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet

På modulet arbejder vi med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv.

Modulet er på den nationale positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Som ledig på dagpenge har du ret til uddannelser på positivlisten i starten af din ledighedsperiode, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelser (KVU) samtidig med en erhvervsfaglig uddannelse. Forløbet er en fuldtidsuddannelse. Læs mere om ordningen her-  Læs videre “Uddannelse: Mentor indenfor beskæftigelsesområdet”

Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden

Bliver du som mentor, rådgiver eller vejleder nogle gange usikker på, hvordan du giver den bedste rådgivning, når du møder mennesker med psykisk sygdom i dit arbejde? Kan du blive i tvivl om, hvordan du bedst motiverer eller stiller krav til personen? På Psykiatrivejlederuddannelsen får du kvalificeret din rådgiverrolle og samtidig lært at tage vare på dine egne grænser. Læs videre “Bliv psykiatrivejleder | Psykiatrifonden”

Rapport om mentorstøtte til lærere i New Zeeland

This report draws on a 3-year evaluation of induction and mentoring in New Zealand early childhood education settings and schools, carried out for the Education Council (previously NZ Teachers Council).  The research included surveys of provisionally certificated teachers and their mentors, as well as case studies.  The study sought to establish the impact of shifting from advice and guidance to educative mentoring.

Kilde: Supporting a system-wide shift from advice and guidance to educative mentoring | New Zealand Council for Educational Research

Mentorordning: UU Odder Skanderborg

At  starte på en ungdoms-uddannelse er en stor udfordring og for nogle unge er denne udfordring større end for andre.Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse. Læs videre “Mentorordning: UU Odder Skanderborg”

Velkommen til Center for Evidens-baseret Mentorering – Centrets nye hjemmeside:

European Center

Welcome to the website of the European Center for Evidence-Based Mentoring.

Kom til siden, klik logo.

The European Center for Evidence-Based Mentoring is a network that brings into line and supports practitioners, coordinators of mentor programmes and researchers to share knowledge, practices and powerful stories with the aim of improving mentoring practices across the lifespan.  Læs videre “Velkommen til Center for Evidens-baseret Mentorering – Centrets nye hjemmeside:”