Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? 

Gennem frivillige mentorer får børn og unge en stabil støtte til udvikling af deres potentialer og fremtidige valg. Formålet med vores mentorordning i Ungdommens Røde Kors er at hjælpe børn og unge godt på vej ved at støtte dem i færdiggørelsen af skolegang og uddannelse, hjælpe dem med hverdagens udfordringer og skabe aktive medborgere i lokalområdrne. Læs videre “Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? “

Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt

UUV’s mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. – Mentorordningen skal bidrage til at sikre, at den unge får en god start på sin ungdomsuddannelse, så den unges chance for at gennemføre den påbegyndte ungdomsuddannelse øges og risikoen for, at den unge frafalder ungdomsuddannelsen mindskes. Læs videre “Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt”

Interesserer du dig for mentoring og læring

Vi søger to frivillige til vores nye uddannelsesgruppe i mentorprojektet Dynamo. Dynamo er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. Projektet er forankret i fire udsatte byområder i København: Amager, Brønshøj-Husum, Valby og Vester-bro/Kgs. Enghave. Her matches i alt 200 børn og unge på 12-16 år med frivillige mentorer, der tjener som rollemodeller og støtter de unge ifht. ungdoms- og fritidsliv. Læs videre “Interesserer du dig for mentoring og læring”

Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse 

Mange års mønstre fra en elendig skolegang bliver brudt. Ni ud af ti unge, der får mentorhjælp gennem KVUC’s brobygningsforløb “Genvejen”, går videre i uddannelsessystemet. Mange af dem fortsætter på en erhvervsuddannelse.

En elendig skolegang og mange nederlag. Det har mange unge med sig i bagagen, når de træder ind ad døren på KVUC’s brobyggningsforløb Genvejen. Som kursist på Genvejen er det en mulighed at få støtte af en mentor til at komme på sporet igen personligt og i uddannelsessystemet. Læs videre “Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse “

Mentoruddannelse indenfor beskæftigelsesområdet:

Metropol i København tilbyder et modul på akademiuddannelsen i ”Mentor inden for beskæftigelses­området”. – Modulet henvender sig til alle, der har eller vil få en mentorrolle i beskæftigelsesindsatsen. På modulet arbejdes der med at understøtte forandringsprocesser hos borgere, der skal tættere på arbejdsmarkedet eller i højere grad skal leve et mere selvstændigt liv. Læs videre “Mentoruddannelse indenfor beskæftigelsesområdet:”