For unge uden ungdomsuddannelse er det muligt at komme på højskole med en mentor

 

Mentorordningen er for unge uden ungdomsuddannelse mellem 17½ og 25 år. UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor. Højskolerne har gode erfaringer med at forberede unge uden ungdomsuddannelse til at tage en ungdomsuddannelse. Læs videre “For unge uden ungdomsuddannelse er det muligt at komme på højskole med en mentor”

Lærerstuderende er mentor for anbragt barn: Hér arbejder jeg med relationer

Luna Lindén er på sidste år på læreruddannelsen. Ifølge hende har hun lært klasseledelse som vikar, didaktik som praktikant og relations-arbejde som mentor for et anbragt barn i projekt Lær for Livet.

22-årige Luna Lindén er i gang med sit sidste år på læreruddannelsen på UCC Campus Carlsberg. I sin tid som studerende har hun tidligere arbejdet som lærervikar og har nu en traineestilling på en skole, hvor hun kombinerer studiet med en deltidsstilling som lærer.

Læs videre “Lærerstuderende er mentor for anbragt barn: Hér arbejder jeg med relationer”

Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? 

Gennem frivillige mentorer får børn og unge en stabil støtte til udvikling af deres potentialer og fremtidige valg. Formålet med vores mentorordning i Ungdommens Røde Kors er at hjælpe børn og unge godt på vej ved at støtte dem i færdiggørelsen af skolegang og uddannelse, hjælpe dem med hverdagens udfordringer og skabe aktive medborgere i lokalområdrne. Læs videre “Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? “

Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt

UUV’s mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. – Mentorordningen skal bidrage til at sikre, at den unge får en god start på sin ungdomsuddannelse, så den unges chance for at gennemføre den påbegyndte ungdomsuddannelse øges og risikoen for, at den unge frafalder ungdomsuddannelsen mindskes. Læs videre “Mentorordning for unge – UUV Køge Bugt”

Mentorordning hjælper Anita igennem uddannelse | TV SYD

For Anita Dinesen har det at gå i skole aldrig været let.  Nu har tingene ændret sig. – Hun kæmper stadig med stress, og har svært ved at strukturere sin hverdag, men en mentorordning på VUC SYD har nu gjort det muligt for hende  at tage en tiende klasse eksamen. Læs videre “Mentorordning hjælper Anita igennem uddannelse | TV SYD”

Interesserer du dig for mentoring og læring

Vi søger to frivillige til vores nye uddannelsesgruppe i mentorprojektet Dynamo. Dynamo er et samarbejde mellem Ungdommens Røde Kors og Københavns Kommune. Projektet er forankret i fire udsatte byområder i København: Amager, Brønshøj-Husum, Valby og Vester-bro/Kgs. Enghave. Her matches i alt 200 børn og unge på 12-16 år med frivillige mentorer, der tjener som rollemodeller og støtter de unge ifht. ungdoms- og fritidsliv. Læs videre “Interesserer du dig for mentoring og læring”

Nyt hold på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden


24 TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE OG MEDARBEJDERE FRA REGION HOVEDSTADEN OG FLERE KOMMUNER ER NETOP BEGYNDT PÅ PEER-UDDANNELSEN I REGION HOVEDSTADEN

Det kan gøre en stor forskel for borgere med psykiske vanskeligheder at få hjælp og støtte af ligesindede peers. Både under indlæggelse, på bosteder og i eget hjem.

Læs videre “Nyt hold på Peer-uddannelsen i Region Hovedstaden”

Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse 

Mange års mønstre fra en elendig skolegang bliver brudt. Ni ud af ti unge, der får mentorhjælp gennem KVUC’s brobygningsforløb “Genvejen”, går videre i uddannelsessystemet. Mange af dem fortsætter på en erhvervsuddannelse.

En elendig skolegang og mange nederlag. Det har mange unge med sig i bagagen, når de træder ind ad døren på KVUC’s brobyggningsforløb Genvejen. Som kursist på Genvejen er det en mulighed at få støtte af en mentor til at komme på sporet igen personligt og i uddannelsessystemet. Læs videre “Lyttende problemknusere: Mentorer får unge til at gennemføre deres uddannelse “