Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? 

Gennem frivillige mentorer får børn og unge en stabil støtte til udvikling af deres potentialer og fremtidige valg. Formålet med vores mentorordning i Ungdommens Røde Kors er at hjælpe børn og unge godt på vej ved at støtte dem i færdiggørelsen af skolegang og uddannelse, hjælpe dem med hverdagens udfordringer og skabe aktive medborgere i lokalområdrne. Læs videre “Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? “

Jobopslag: To peer-guider med mentoropgaver til jobcenter Aarhus 

 

Mange peers har selv erfaringer med at være jobsøgende og med det at være i forløb på jobcentrene, og tænk hvad et møde med en peer kunne have gjort i den forbindelse? En peer har ofte selv erfaringer med, at det der fylder og er svært i livet ikke nødvendigvis er det, der er på dagsordenen i mødet med for eksempel kommunen, så det at have en peer ansat, kan være med til at gøre en kæmpe forskel for borgeren. Læs videre “Jobopslag: To peer-guider med mentoropgaver til jobcenter Aarhus “

Mentor til Jobcenter Langeland 

I Jobcenteret og vi søger derfor en medarbejder til vores mentorteam. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. Jobbet indebærer en meget aktiv rolle i den direkte beskæftigelsesrettede indsats, der er tale om arbejdsmarkedsrettet fokus, hvorfor der altid tages udgangspunkt i at målet er uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse. Læs videre “Mentor til Jobcenter Langeland “

Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?

CareCompagniet søger nu en mandlig arabisk talende ildsjæl, som er parat til at varetage opgaven som Mentor. Vi søger primært en Mentor som er bosat, i omegn Roskilde, Kirke Hyllinge, Lejre og omkring liggende områder. CareCompagniet er kommunens samarbejdspartner, som varetager opgaver for familier og unge som har brug for støtte i hverdagen, vi arbejder ud fra kapitel 11 i lov om social service samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  Læs videre “Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?”

Overlægen: Brug af peer-medarbejdere er godt for patienten og frigiver ressourcer 

Akutmodtagelsen i Risskov ved Aarhus har haft to peer-støtter ansat i tre måneder i projektstillinger i efteråret 2016, hvoraf den ene er blevet forlænget. En ordning både personale og patienter var glade for. Måske fordi peer-støtten ikke har en bestemt dagsorden på Akutmodtagelsen. Peer-støtten har ikke skullet løse en specifik opgave, men har haft tid og været klar til at lytte også i pressede situationer. Læs videre “Overlægen: Brug af peer-medarbejdere er godt for patienten og frigiver ressourcer “

Frivillig leder søges til ny mentorordning for løsladte i København

Mange løsladte har svært ved at få hul på et liv i frihed med alt hvad det indebærer af bolig, forsørgelse, job, etablering af et berigende fritidsliv og dagligdagens gøremål – og risikoen for at vende tilbage til et liv med kriminalitet er stor. – Derfor søger Røde Kors Hovedstaden nu en frivillig aktivitetsleder til en ny mentorordning for løsladte. Læs videre “Frivillig leder søges til ny mentorordning for løsladte i København”

Frederikshavn Kommune søger mentor til Ungeenheden 

Frederikshavn Kommune søger en Mentor med erfaring som coach til Step by Step – Ungeenheden – og der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt. Jobbet består primært i at yde støtte via samtale med den enkelte borger i dennes hverdag herunder at skabe struktur og udvikling for borgeren samt at udvikle og afklare borgernes kompetencer og evtueller udfordringer i retning af uddannelse og/eller job.  Læs videre “Frederikshavn Kommune søger mentor til Ungeenheden “