Vil du være med i ledelsen af en mentorordning for tidligere indsatte?

Mestrings-vejledere i Randers Kommune

Vær med til at gøre en forskel for udsatte borgere og bliv samtidig en del af et stærkt, dynamisk og aktivt team, der hver dag understøtter borgernes ressourcer og derigennem er med til at skabe muligheder for den enkelte borger. Hos os på Center for Særlig Social Indsats har du nu muligheden.

Center for Særlig Social Indsats er beliggende i det centrale Randers og består af syv enheder – boformer for dobbelt-diagnosticerede/belastede borgere, værested, Mestringsvejleder og SKP, Myndighed, Rusmiddelcenter, Kirkens Korshærs Forsorgshjem og det alternative plejehjem Ladegården. Målgruppen for hele området er borgere med svære livsvilkår og livsbetingelser, funktionsnedsættelse grundet misbrug, hjemløshed, sårbarhed og udsathed i en grad, der udfordrer hverdagslivet. Læs videre “Mestrings-vejledere i Randers Kommune”

Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? 

Gennem frivillige mentorer får børn og unge en stabil støtte til udvikling af deres potentialer og fremtidige valg. Formålet med vores mentorordning i Ungdommens Røde Kors er at hjælpe børn og unge godt på vej ved at støtte dem i færdiggørelsen af skolegang og uddannelse, hjælpe dem med hverdagens udfordringer og skabe aktive medborgere i lokalområdrne. Læs videre “Mentoruddannelse: Har du lyst til at være en del af et nyopstartet uddannelseskorps? “

Jobopslag: To peer-guider med mentoropgaver til jobcenter Aarhus 

 

Mange peers har selv erfaringer med at være jobsøgende og med det at være i forløb på jobcentrene, og tænk hvad et møde med en peer kunne have gjort i den forbindelse? En peer har ofte selv erfaringer med, at det der fylder og er svært i livet ikke nødvendigvis er det, der er på dagsordenen i mødet med for eksempel kommunen, så det at have en peer ansat, kan være med til at gøre en kæmpe forskel for borgeren. Læs videre “Jobopslag: To peer-guider med mentoropgaver til jobcenter Aarhus “

Mentor til Jobcenter Langeland 

I Jobcenteret og vi søger derfor en medarbejder til vores mentorteam. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat snarest muligt. Jobbet indebærer en meget aktiv rolle i den direkte beskæftigelsesrettede indsats, der er tale om arbejdsmarkedsrettet fokus, hvorfor der altid tages udgangspunkt i at målet er uddannelse, beskæftigelse og selvforsørgelse. Læs videre “Mentor til Jobcenter Langeland “

Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?

CareCompagniet søger nu en mandlig arabisk talende ildsjæl, som er parat til at varetage opgaven som Mentor. Vi søger primært en Mentor som er bosat, i omegn Roskilde, Kirke Hyllinge, Lejre og omkring liggende områder. CareCompagniet er kommunens samarbejdspartner, som varetager opgaver for familier og unge som har brug for støtte i hverdagen, vi arbejder ud fra kapitel 11 i lov om social service samt lov om aktiv beskæftigelsesindsats.  Læs videre “Er du personen der brænder for at gøre en forskel for udsatte i samfundet?”

Overlægen: Brug af peer-medarbejdere er godt for patienten og frigiver ressourcer 

Akutmodtagelsen i Risskov ved Aarhus har haft to peer-støtter ansat i tre måneder i projektstillinger i efteråret 2016, hvoraf den ene er blevet forlænget. En ordning både personale og patienter var glade for. Måske fordi peer-støtten ikke har en bestemt dagsorden på Akutmodtagelsen. Peer-støtten har ikke skullet løse en specifik opgave, men har haft tid og været klar til at lytte også i pressede situationer. Læs videre “Overlægen: Brug af peer-medarbejdere er godt for patienten og frigiver ressourcer “

Nye tal: 10.000 kontanthjælpmodtagere får hjælp af en mentor 

De hjælper med at tackle stress og angst. De ringer og minder om vigtige aftaler. De giver gode råd om kost og motion. Hjælper med at komme af sted til lægen. De får kontanthjælpsmodtagere til at se nye muligheder. Og de tager med på job for at tjekke, at alt er, som det skal være. Læs videre “Nye tal: 10.000 kontanthjælpmodtagere får hjælp af en mentor “

Projektleder til Mentorordning ved Center For Diabetes

Kan du tænke dig at stå i spidsen for at udvikle en ny frivillig mentorordning? Har du lyst til at indgå i partnerskabet mellem Danmarks første kommunale diabetescenter og en af Danmarks største patientforeninger, Diabetesforeningen? Så er jobbet som projektleder for mentorordningen måske lige noget for dig. Læs videre “Projektleder til Mentorordning ved Center For Diabetes”

Peer-medarbejder i Roskilde

Din erfaring med psykisk sygdom kan blive en kompetence – er du vores nye peer-medarbejder i psykiatrien? Har du personlig erfaring med psykisk sygdom? Ønsker du at sætte disse erfaringer i spil til gavn for andre? Så er du måske den nye medarbejder, vi søger til projektet Peers som Brobyggere, der hører hjemme i Roskilde. Læs videre “Peer-medarbejder i Roskilde”

Peer-netværket Danmark: Dynamisk projektkonsulent søges

Vil du være med til at videreudvikle et netværk og fagligt fællesskab for peer-støttemedarbejdere? Vil du opbygge og facilitere lokale og regionale netværk for medarbejdere med erfaringskompetencer? Er du personen, der kan være med til at understøtte en recovery-orienteret udvikling i Danmark?

Læs videre “Peer-netværket Danmark: Dynamisk projektkonsulent søges”