SIND udgiver folder med bud på peer-støtte i Danmark

“Selvom kommuner og regioner gør det godt, er det et nødvendigt skridt at gøre levede erfaringer en del af indsatsen i form af lønnede og frivillige peer-støttemedarbejdere.” Til Psykiatritopmødet i oktober kunne man for første gang se SINDs brugerudvalg bud på, hvor det er vigtigt, at mennesker med psykiske vanskeligheder mødes af andre, der har …

Peers som en ressource i frivillige sociale foreninger | Frivillighed.dk

Frivillige peers kan gøre en stor forskel i arbejdet med mennesker i krise, fordi deres personlige erfaringer skaber et værdifuldt, ligeværdigt møde med brugerne. –  Peer frivillige er mennesker, der bruger deres personlige livserfaringer i mødet med andre, der står i samme livsituation. Det er en afgørende præmis i peer-to-peer-metoden, at mødet mellem bruger og …

Inspiration og redskaber til arbejdet med frivillige peers

Vi inviterer til uddannelsesseminar den 13. november 2017. Her dykker vi ned i peer-to-peer-metoden i det frivillige sociale arbejde. Kom og bliv klogere på, hvordan du og din forening skaber de rette rammer for læring og kompetenceudvikling blandt frivillige peers. Med hjem får du viden og værktøjer fra eksperter og praktikere, som har stor erfaring …

Overlægen: Brug af peer-medarbejdere er godt for patienten og frigiver ressourcer 

Akutmodtagelsen i Risskov ved Aarhus har haft to peer-støtter ansat i tre måneder i projektstillinger i efteråret 2016, hvoraf den ene er blevet forlænget. En ordning både personale og patienter var glade for. Måske fordi peer-støtten ikke har en bestemt dagsorden på Akutmodtagelsen. Peer-støtten har ikke skullet løse en specifik opgave, men har haft tid …

Startlinjen søger frivillige peers – Peer-Netværket Danmark

Startlinjen er en landsdækkende, gratis og anonym telefonrådgivning, der oprindelig blev startet på initiativ af Landsforeningen Sind. Siden år 2000 har de været en selvejende organisation med fokus på omsorgssamtalen. De har taget et nyt skridt ved årsskiftet 2017, hvor de har udskiftet den gamle samtalemodel med en ny, der i højere grad har fokus …